รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา

(1/1)

popjung:
คณะโลจิสติกส์
เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และแผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) มีผลการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานตามบริษัทต่าง ๆ ที่มีแผนกโลจิสติกส์ หรือการค้าระหว่างประเทศการนำเข้าและส่งออกผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น

รับสมัคร 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2553

หมายเหตุ

1. ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก ครั้งที่ 2 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการสมัครคัดเลือกในครั้งที่ 1
2. หากประสงค์จะสมัครคัดเลือก ครั้งที่ 2 จะต้องลาออกจากการเป็นนิสิต

รับผ่าน 2 โครงการ

 รับตรง 12 จังหวัด ประกาศเพิ่มสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศฯ คณะโลจิสติกส์ http://service.buu.ac.th/logis-12.pdf

รับตรงทั่วประเทศ ประกาศเพิ่มสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศฯ คณะโลจิสติกส์

http://service.buu.ac.th/logis-76.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ