รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2555

(1/1)

popjung:
รับสมัครโควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะเกษตร กำแพงแสน

วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 09 ธันวาคม 2554
ติดตามได้ทางทางเว็บไซด์ http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
 

รับสมัครโควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ติดตามได้ทางทางเว็บไซด์  http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ