เตือนผู้บริโภคนํ้าผลไม้ตักขายพบจุลินทรีย์อื้อ

(1/4) > >>

Unidentified Girl:
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.กองควบคุมอาหาร เปิดเผยว่า

ทางอย.ได้ทำการศึกษาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มน้ำผลไม้

และสมุนไพรในเขตกรุงเทพฯ 50 เขต มีการเก็บตัวอย่างสำรวจ

455 ตัวอย่าง ได้แก่ น้ำใบบัวบก น้ำสำรอง น้ำเฉาก๊วย น้ำบีทรูท

 น้ำกระเจี๊ยบ น้ำเสาวรส น้ำเก๊กฮวย และน้ำจับเลี้ยง ทั้งในแบบ

ภาชนะบรรจุปิดสนิทและตักขาย พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

สูงมากถึง 316 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 69.45 โดยแบบบรรจุภัณฑ์

ปิดสนิทพบปนเปื้อนจุลินทรีย์มากที่สุด ในน้ำใบบัวบกที่พบการปนเปื้อน

สูงถึงร้อยละ 97.83 รองมาคือน้ำจับเลี้ยงร้อยละ 90 น้ำเสาวรส

ร้อยละ 87.88 น้ำบีทรูทร้อยละ 84.61 น้ำเฉาก๊วยร้อยละ 67.35

น้ำสำรองร้อยละ 62.50 น้ำกระเจี๊ยบร้อยละ 55.36 และน้ำ

เก๊กฮวยร้อยละ 54.69ดร.ทิพย์วรรณ กล่าวต่อว่า ส่วนการปนเปื้อนในน้ำผักผลไม้และ

น้ำสมุนไพรชนิดตักขายพบว่าน้ำสำรองมีการปนเปื้อนร้อยละ 100

รองลงมา คือน้ำใบบัวบกร้อยละ 85.71 น้ำเฉาก๊วยร้อยละ 78.51

น้ำเก๊กฮวยร้อยละ 71.05 น้ำ กระเจี๊ยบร้อยละ 50 และน้ำจับเลี้ยง

ร้อยละ 46.15 ส่วนน้ำเสาวรสจากตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนเลย

สำหรับเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่พบ ได้แก่ ยีสต์ คอลิฟอร์ม โมล์ด

อีโคไล และสเตปไฟต์โตคอคคัส ออเรียส บ่งบอกว่ามีการปนเปื้อนอุจจาระ

และอาจก่อให้เกิดภาวะท้องร่วงได้ ทั้งนี้ผลการสำรวจนี้ชี้ว่า

ในการจำหน่ายน้ำผักผลไม้และน้ำสมุนไพรควรมีการพัฒนารูปแบบ

สำหรับการวางจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป

NUC *:
อูววววน้ำเก๊กฮวย และน้ำจับเลี้ยง ของโปรดเลยแต่ไม่ได้กินข้างทางนะ  ;)

Unidentified Girl:
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=178391&Newstype=1&template=1

ส่วนใครอยากทราบต่อว่า จุลชีพในข่าวที่ว่านั้นมีผลอะไรยังไงมั่ง

ให้ค้นหาด้วยชื่อภาษาอังกฤษตามนี้ค่ะ

yeast
coliform
mold
Escherichia coli
Staphylococcus aureus

kznot:
อยากกิน เฉ่าก๋วยโบรานนนน

PRAEWSMILE:
ชอบกินๆน้ำฝรั่งอะ
อร่อยดีดื่มเย็นๆแล้วชื่นใจ
=]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ