ตารางเรียน

สำนักงานใหญ่ ศรีย่าน 0-2669-1401-2 , 0-2669-5538-9   ร่วมจิตต์ 0-2667-4315-6   บางกะปิ 0-2370-2787-9   พญาไท 0-2642-4523-5
วงเวียนใหญ่ 02-8614504-6   หาดใหญ่ 074-238450 , 074-238529-30   พิษณุโลก 055-259967   ขอนแก่น 043-271576-8
พิษณุโลก 0-5525-9976 , 0-5525-9978   นครสวรรค์ 0-5621-4323-5 อุดรธานี 042-244603-4 สยาม 0-2250-7396 งามวงศ์วาน 0-2951-7701-3


    
ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดย "คุณครูสมศรี" เพียงผู้เดียว
 
ตารางเรียนเทอมตุลาคม2554  ทุกสาขา
>>ตารางเรียน<<   รับสมัคร พุธ 3 ส.ค. 54 เป็นต้นไป ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 
ตารางเรียนเทอม2/2554  ทุกสาขา
>>ตารางเรียน<<    รับสมัคร พุธ 24 ส.ค. 54 เป็นต้นไป ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 
 

ข้อควรระวัง ก่อนการสมัครเรียนทุกครั้ง!!!

1.ก่อนการสมัครเรียน กรุณาตัดสินใจเลือกรอบให้ถูกต้อง เมื่อสมัครแล้ว ห้าม! เปลี่ยนรอบ หรือคืนคอร์สเรียน
(ควรตัดสินใจให้แน่นอนก่อนสมัครเรียนในทุก ๆ หลักสูตร)


2.ในการกรอกใบแจ้งขอลงทะเบียนเรียน น้องๆ ต้องเขียนข้อมูลให้ชัดเจน อ่านง่ายโดยเฉพาะ รหัสคอร์สที่ต้องการลงทะเบียน
หากเกิดข้อผิดพลาด ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรอบเรียน หรือคืนค่าสมัครเรียน

3.หากพบข้อผิดพลาดขอให้น้องรีบแก้ไขกับทางธนาคารทันที โดยเฉพาะ รหัสคอร์สในแต่ละรอบและแต่ละสาขา
หากเขียนใบโอนไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการ ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


4.ในการสมัครเรียนวันแรก หากน้องประสบปัญหา เช่น ไม่สามารถโอนเงินในคอร์สที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้
หรือหากทางธนาคารแจ้งว่ารอบนั้นเต็มแล้ว ไม่สามารถดำเนินการโอนได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของนักเรียน
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทำการโอนซ้ำอีกครั้ง หากยังไม่สามารถทำการโอนได้อีก
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโดยด่วน

5. ในกรณีรอบที่ต้องการสมัครเรียนนั้นเต็ม กรุณาโทรศัพท์มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสำรองรายชื่อในรอบนั้นๆ
ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับเมื่อมีที่นั่งว่าง "ตามลำดับเวลาก่อน-หลัง" ของการสำรองรายชื่อ

6.เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์คอร์สทั้งหมดไว้ให้นักเรียนเท่านั้น
หากบุคคลภายนอกและนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วนั้น ทางโรงเรียนขอคืนค่าลงทะเบียน

 
***หากพบข้อผิดพลาดขอให้น้องๆ รีบแก้ไขกับทางธนาคารทันที น้องๆ ที่ต้องการเรียนรอบสด ในห้องสอนสด ให้น้องๆ
เขียนรหัสห้องสอนสด หากน้องๆ ไม่สามารถโอนเงินเข้าได้แสดงว่าห้องสอนสดเต็มแล้ว และถ้าน้องๆ ต้องการเรียนในรอบสด(ห้องวงจร)
น้องๆ สามารถโอนเงิน โดยใช้รหัสคอร์สห้องวงจรปิด(ตามตาราง) ในการจัดที่นั่งจะจัดตามวัน เวลา ที่สมัครผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นหลัก
จึงแจ้งให้น้องๆ และท่านผู้ปกครองทราบมา ณ ที่นี้ด้วย***
 
สำหรับน้องๆ ที่มีปัญหาสุขภาพ : สายตา หู กรุณานำใบรับรองแพทย์มายืนยัน เพื่อที่ทางโรงเรียนจะจัดที่นั่งให้ตามความจำเป็น
ทั้งนี้ น้องๆ จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นก่อนวันเปิดรับสมัครเรียน 1 สัปดาห์เท่านั้น! หากยื่นหลังจากวันแรกของการสมัคร
เรียน ไปแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสม
 
สำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ สามารถขอรับเอกสารการขอทุนและนำมายื่นที่โรงเรียน
ก่อนเปิดเรียนในหลักสูตรนั้นๆ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 
 
สำนักงานใหญ่ ศรีย่าน 0-2669-1401-2 , 0-2669-5538-9   ร่วมจิตต์ 0-2667-4315-6   บางกะปิ 0-2370-2787-9   พญาไท 0-2642-4523-5
วงเวียนใหญ่ 02-8614504-6   หาดใหญ่ 074-238450 , 074-238529-30   พิษณุโลก 055-259967   ขอนแก่น 043-271576-8
พิษณุโลก 0-5525-9976 , 0-5525-9978   นครสวรรค์ 0-5621-4323-5 อุดรธานี 042-244603-4 สยาม 0-2250-7396 งามวงศ์วาน 0-2951-7701-3