หน้าแรก
หลักสูตรการเรียน
> การเลือกหลักสูตร
ขั้นตอนการสมัครเรียน
ตารางเรียนชดเชย
ตารางเรียนเสริมพิเศษ
ตารางสอบ
เฉลยข้อสอบ
รู้จักคุณครูสมศรี
> ประวัติโรงเรียนฯ
เกาะกระแส
Admission
เส้นทางมาโรงเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมสัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จบแต่เพียงเท่านี้
คอยติดตามตอนต่อไปนะคะ ว่าครั้งหน้าเราจะไปสัญจรกันที่ไหน
อาจจะเป็นโรงเรียนของน้องๆ ก็ได้นะคะ แล้วเจอกันค่ะ
ศรีย่าน (สำนักงานใหญ่) 0-2669-1401-2 , 0-2669-5538-9 ร่วมจิตต์ 0-2667-4315-6 บางกะป 0-2370-2787-9
พญาไท 0-2642-4523-5 หาดใหญ 0-7423-8450 , 0-7423-8529-30