หน้าแรก
หลักสูตรการเรียน
> การเลือกหลักสูตร
ขั้นตอนการสมัครเรียน
ตารางเรียนชดเชย
ตารางเรียนเสริมพิเศษ
ตารางสอบ
เฉลยข้อสอบ
รู้จักคุณครูสมศรี
> ประวัติโรงเรียนฯ
เกาะกระแส
Admission
เส้นทางมาโรงเรียน
ติดต่อเรา
 
By Request
ปีใหม่นี้..การเรียนชดเชยก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่ อไปไม่ว่าน้องจะติดค่าย ติดสอบก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนเพราะเรามี...By RequestBy Request คือ การเรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวโดยระบบ Computer onlineที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี"ตามเวลาที่น้องๆ สะดวก
เริ่มลงทะเบียน สาขาศรีย่าน 4 ม.ค. 53 เป็นต้นไปสาขาอื่นๆ ลงทะเบียน มี.ค. 53 พร้อมกันทั่วประเทศ
ขั้นตอนการเรียนชดเชย By Request
1.ติดต่อสำรองรายชื่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
-สาขาศรีย่าน เริ่มจองเวลาเรียน 4 ม.ค. 53 เป็นต้นไป
-สาขาอื่นๆ เริ่มจองเวลาเรียน มีนาคม53 เป็นต้นไป
2.เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ น้องจะได้รับ password
และหมายเลขเครื่องที่ใช้ในการเรียนชดเชย
3.เมื่อถึง วัน เวลาที่กำหนด ให้น้องๆนำแฟ้มเรียนพร้อมรหัสคอร์สที่ได้รับ
จากพี่เจ้าหน้าที่ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของส าขานั้นๆ
เพื่อยืนยันการเรียนชดเชยและรับอุปปกรณ์การฟังด้วยค่ ะ
4.ให้น้องๆ คีย์ password ลงในคอมฯ และเครื่องจะเข้าสู่ระบบ
การเรียนการสอนโดยอัตโนมัติ
5.การเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการเพิ่มเวลาให้ 20 นาที
จากเวลาการเรียนจริงตามเทป เมื่อครบกำหนดเวลา
ระบบจะตัดอัตโนมัติ
6.หลังจากการเรียนจบแล้ว ให้น้องๆ คืนอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ
1.ช่วงเวลาในการเรียนชดเชยแบบ By Request
จันทร์-ศุกร์ : 9.30 - 17.00 น.
เสาร์ : 8.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ : 8.00 - 13.00 น.
2.น้องๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการเรียนชดเชยได้ไม่เกิน 5ครั้ง/1คอร์ส
3.เมื่อเกินเวลาที่จองไว้ 20 นาที ระบบจะตัดสิทธิ์การเรียนโดยอัติโนมัติ
หากน้องต้องการเรียนชดเชยในรอบนั้นจะต้องทำการจองเวล าเรียนใหม่
4.หากน้องไม่สามารถมมาเรียนชดเชยในเวลาที่จองไว้ได้ จะต้องโทรมาแจ้งยกเลิก
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นเสียสิทธิ์ในการเรียนชดเชยในครั้งนั้น
5.อุปกรณ์หูฟังที่ใช้ในการเรียน น้องๆ สามารถนำมาเองได้ค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2669-1401-2 , 0-2669-5538-9