ข้อควรรู้ก่อนเข้าสอบ 9 วิชาสามัญ
TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ปฏิทิน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561
รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)
การรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561
การตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560
ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560
เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบข้อมูล การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560